Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Site-ul fiipefaza.com este un serviciu furnizat de către Fii pe Fază! SRL, cu sprijinul colaboratorilor și partenerilor săi, care va fi numit in continuare fiipefaza.com.

Site-ul fiipefaza.com este destinat să ofere publicului informații despre evenimente culturale și nu numai, din toată țara, informațiile având un caracter pur informativ, fără caracter oficial.

fiipefaza.com nu își asumă nicio răspundere pentru conţinutul site-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe fiipefaza.com. Utilizarea acestora atrage părăsirea site-ului fiipefaza.com și se face pe propria răspundere a utilizatorului.

fiipefaza.com este un site în limba română — canal interactiv de media — creat, dezvoltat și operat de Fii pe Fază! SRL, căruia i se aplică următorii Termeni și condiții de Utilizare care includ, dar fără a se limita la acestea, toate textele, pozele, uneltele interactive, produsele digitale, evenimentele, recomandările și concursurile publicate în toate paginile siteului.

fiipefaza.com nu va fi considerat responsabil pentru orice încălcare a acestor Termeni și condiții de Utilizare. Daca nu sunteți de acord cu conținutul prezentului document vă rugăm să nu vă autentificați și să nu utilizați serviciile, oricare ar fi acestea. Vă rugăm ca de fiecare dată când reveniți pe acest site să verificați dacă Termeni și condiții de Utilizare au fost modificați. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea de catre dumneavoastră a acestor Termeni și condiții de Utilizare.

Accesul dumneavoastră la acest site desemnează acordul cu termenii de utilizare prezentați în acest document. Accesul neautorizat, distribuția, reproducerea, copierea, restransmiterea, publicarea, vânzarea, utilizarea comercială sub orice formă, sau oricare alt tip de transfer a oricarei părti din site-ul fiipefaza.com, inclusiv dar fără a se limita la acesta, tot conținutul, serviciile, produsele digitale, evenimentele, etc. sunt prin prezenta strict interzise.

Utilizatorul este în mod expres de acord că utilizarea acestui site se face pe propria raspundere. fiipefaza.com nu garantează că acest site va funcționa fără întreruperi sau fără erori.

fiipefaza.com își rezervă dreptul să completeze și/sau să modifice acești Termeni și condiții de Utilizare cu Termeni Adiționali care se vor publica în pagina serviciului corespunzător căruia acei termeni li se aplică. Prin prezenta sunteți de acord ca acești Temeni Adiționali fac parte din Termenii și condițiile de Utilizare și se supun acelorași reguli.

Drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Legea nr. 677/2001 reglementeaza drepturile utilizatorilor în ce privește utilizarea de către site-uri ale datelor cu caracter personal. Astfel, utilizatorii înscriși la serviciile de newsletter pe site-ul  fiipefaza.com au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare
  • dreptul la acces la date
  • dreptul de intervenție
  • dreptul de opoziție
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • dreptul de a se adresa justiției
  • dreptul să facă plângere la autoritatea de supraveghere

 

Declinarea responsabilității:

Platforma fiipefaza.com face toate eforturile pentru a se asigura că site-ul nostru conține întotdeauna informații exacte și actualizate, transmiterea acestor informații/actualizări fiind responsabilitatea exclusivă a organizatorului evenimentului. Astfel, organizatorul dă dreptul platformei fiipefaza.com să utilizeze datele furnizate exclusiv in scopul promovării evenimentului. Noi nu ne asumăm răspunderea pentru nicio inexactitate sau omisiune a informațiilor obținute de la organizatorul evenimentului. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul site-ului unei terțe părți pe care utilizatorii îl pot accesa de pe platforma noastră prin link-uri.

Această declarație de declinare a responsabilității este emisă și trebuie interpretată în spiritul și litera legii.

Accesul la fiipefaza.com este gratuit, iar utilizarea acestui site reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta Termeni și condițiile de Utilizare.

Răspundere juridică și despăgubiri

Fiecare utilizator al site-ului fiipefaza.com este de acord ca, la cererea fiipefaza.com, să exonereze de răspundere fiipefaza.com pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea sa apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Fiecare comunicator (Organizator de evenimente public sau privat – primării, Consilii județene sau Locale, ONG-uri, etc, – Agenție, Reprezentant PR, Promoter, etc.) este răspunzător pentru informațiile transmise fiipefaza.com, fiind responsabil pentru corectitudinea și respectarea legislației (inclusiv drepturi de autor). fiipefaza.com nu poate fi tras la răspundere pentru preluarea pe site a materialelor (informații, imagini, texte, etc.) transmise cu scopul publicării.

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați fiipefaza.com, partenerii și angajații de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul comentariilor sau ale mesajelor postate pe canalele media aparținând fiipefaza.com sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

Drepturi de autor. Preluarea informațiilor de pe fiipefaza.com

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a site-ului fiipefaza.com, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

Sursa fiipefaza.com va fi citată, cu link către site, în primul paragraf. Se va folosi formularea „Sursa: fiipefaza.com „, această formulă având obligatoriu link către www. fiipefaza.com.

fiipefaza.com își rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terțe persoane.

Pentru orice comunicare oficială și semnalarea unor abuzuri, utilizatorii fiipefaza.com au la dispoziție adresa de e-mail contact@fiipefaza.com.

Toate prevederile din prezentul document, Termeni și condițiile de Utilizare,  precum și toate celelalte informații legale din acest site se supun legilor aplicabile pe teritoriul României. În caz de litigii care reies din încălcarea condițiilor și termenilor expuși în acest document, dar și în orice altă referire legală din site, acestea vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente din București.

Acest site și domeniul www.fiipefaza.com sunt de vânzare!
Ne puteți contacta prin formularul de contact sau pe adresa: info@fiipefaza.com